Medi Ambient

Una Companyia apassionada

Responsable amb el Medi Ambient


En totes les nostres activitats es prioritza la preservació del Medi Ambient i la prevenció de la contaminació. Des de 2002 tenim la certificació ISO 14001, i des de 2003 vàrem complir amb els requeriments addicionals del reglament EMAS (CE 1221:09, CE 1505:17 i CE 2026:2018), dues eines altament eficients per a la gestió ambiental.

Aquesta garantia de qualitat i respecte pel medi ambient ens permet satisfer les necessitats i requeriments dels nostres clients, mantenir la seva fidelitat i tenir oportunitats en nous mercats.Sistema de Gestió Ambiental (UNE-ISO 14001)

    

 ISO 14001

PÀVER / RÉLEM : Aquesta Norma Internacional especifica els requisits per a que un Sistema de Gestió Ambiental capaciti a una organització per formular una política i uns objectius, tenint en compte els requisits legals i l' informació en relació als impactes Ambientals significatius.Sistemes de Gestió Ambiental (Reglament 1221/09 (EMASIII))

 

EMAS

PÀVER : Reglament Europeu basat en un Sistema voluntari de Gestió Ambiental que permet avaluar i millorar continuament el seu comportament, assegurar un alt nivell de protecció del medi ambient i difondre la informació pertinent al públic i a altres parts interessades mitjançant la publicació d' una Declaració Ambiental.

EMAS

RÉLEM : Reglament Europeu basat en un Sistema voluntari de Gestió Ambiental que permet avaluar i millorar continuament el seu comportament, assegurar un alt nivell de protecció del medi ambient i difondre la informació pertinent al públic i a altres parts interessades mitjançant la publicació d' una Declaració Ambiental.La Declaració Ambiental de Pàver és un document obert al públic, per tant, aquest document es pot facilitar a qualsevol persona o entitat que estigui interessada a conèixer-ne el contingut.

Per sol·licitar aquesta informació, us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Qualitat

Fabriquem amb excel·lència

Utilitzem proveïdors de qualitat


La qualitat dels nostres productes està recolzada per un Sistema integrat de Gestió d'acord amb la norma IATF 16949 per als proveïdors de la indústria de l'automòbil. Les nostres matèries primeres són subministrades directament per grans companyies globals de ferro i acer.


Sistema de Qualitat (IATF 16949)    

 IATF 16949

PÀVER : Sistema de la Qualitat per als subministradors de l' automòbil, que amplia els requisits particulars per l' aplicació de la Norma UNE-EN ISO 9001.

EMAS

RÉLEM : Sistema de la Qualitat per als subministradors de l' automòbil, que amplia els requisits particulars per l' aplicació de la Norma UNE-EN ISO 9001.IATF 16949

PÀVER FONTIME : Sistema de la Qualitat per als subministradors de l' automòbil, que amplia els requisits particulars per l' aplicació de la Norma UNE-EN ISO 9001.
Política de Qualitat i Medi Ambient


El grup Pàver està format per un conjunt d’empreses amb origen a l’empresa familiar Pàver, fundada l’any 1967 per Andrés Palau i Pedro Vera, dedicada a l’estampació i embotició de peces metàl·liques, i a la construcció de matrius.

L’objectiu prioritari de Pàver és la satisfacció de la seva clientela, assegurant el compliment de les seves expectatives per tal d’oferir productes i serveis amb un nivell òptim de qualitat, lliurats en la quantitat i el termini previstos, a un preu competitiu.

Totes les activitats necessàries per aconseguir aquest objectiu han de ser realitzades no només complint, sinó superant, en la mesura del possible, tots els requisits legals i reglamentaris aplicables, entre d'altres, els relacionats amb els minerals de conflicte (Estany, Tantali, Tungstè i Or) i altres requisits específics subscrits per l’organització, tant en matèries de qualitat i seguretat dels productes, com en la gestió ambiental. Cal tenir sempre en compte la preservació del medi ambient i la protecció de l’entorn natural de l’empresa, prevenint al màxim la contaminació. Per això, el grup Pàver contempla els aspectes derivats directament de la seva activitat productiva i dels seus productes: minimitzant les emissions atmosfèriques, evitant-ne la generació i organitzant la gestió dels residus, seguint criteris de reutilització, reciclatge o eliminació, sempre seleccionant l’opció que causi menys impacte ambiental, evitant els abocaments al clavegueram, la utilització racional de recursos naturals i matèries primeres, i qualsevol altre aspecte indirecte generat.

El nostre sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient ha d’estar organitzat d’acord amb el que estableixen els principals referencials normatius del mercat de l’automoció, i certificat d’acord amb aquestes normes per entitats certificadores independents.

La renovació i el manteniment de les tecnologies, les instal·lacions i la resta de mitjans de producció, juntament amb l’esperit d’innovació i millora contínua ens han de conduir a aportar les millors solucions a les necessitats de la nostra clientela, i a ser especialistes indiscutibles en el mercat.

Les activitats de millora contínua inclouen tant la millora de l’eficàcia del sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient, com la millora de la qualitat dels productes, del servei i de la tecnologia, i la reducció dels costos.

El compromís personal i la contribució eficaç de totes les persones que col·laboren en el grup Pàver són decisius per assolir els objectius. Sigui quina sigui la funció que realitzen dins de l’organització, totes les persones que treballen en el grup Pàver tenen més o menys responsabilitat sobre la qualitat i el respecte ambiental.

La Direcció del grup Pàver es compromet davant dels empleats i empleades de l’empresa, davant de la clientela i davant de la societat a:

• Mantenir implementats sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient basats en els referencials ISO, IATF i EMAS.

• Realitzar els esforços necessaris i destinar tots els recursos possibles per desenvolupar tots els factors cap al nostre objectiu comú.

• Mantenir actualitzada la política de l’empresa, adaptant-la a la situació del mercat i les condicions canviants de la societat.

• Una formulació periòdica d’objectius que permetin el compliment de la política establerta.

• La recerca permanent de la satisfacció de la clientela, dels empleats i empleades, dels proveïdors i proveïdores, i de la societat en la qual desenvolupa les seves activitats.

• Publicar i mantenir accessible aquesta política dins de l’organització i fora d’ella a les parts interessades, a petició seva.Alberto Camp (Director General Pàver i Rélem)

Xavier Vera (Director General Pàver Fontime )Juny 2022