headernoticias
Aposta internacional

El 9 Nou, a 11 de Març de 2016.

"La primera aventura de Pàver amb implantació directa a l'estranger dona els primers fruits. Després de tres anys de presència directa a Eslovàquia, l'empresa ha obtingut els primers beneficis, amb un remarcable creixement de vendes a la filial."

"Pàver obté els primers resultats positius a la planta oberta a Eslovàquia el 2013" (Març de 2016)