Enginyeria i disseny

Disseny i construcció de matrius i utillatges

- Projectes de construcció d'utillatges, matrius progressives i automatismes.
- Sistema connectat CAD/CAM vers les nostres màquines d'electroerosió (AGIE) així com a altres màquines CNC del nostre taller de matriceria.
- Construcció i mantenimient de matrius progressives i utillatges.