Tubs metàl·lics

Línies de tubs metàl·lics

- Tubo de ferro, inoxidable, galvanitzat, alumini, bundy.
- Tubo de coure (calderes de gas).
Tubo CEI. Tubo amb soldadura. Tub sense soldadura.
Tub en barra i/o rotllo.

tubería metálicaMaquinària, producció

- Corbadores control numèric - BLM.
- Conformadores d'extrems.
- Assemblatges i automatismes.
- Soldadura.tuberia

tubos metálicosAssegurança de la Qualitat

- Sistema informàtic de gestió de la Qualitat.
- Màquines de 3 coordenades.
- Equips de visió òptica.Serveis auxiliars

- Imprimació: (cataforesis, epoxi).
- Recobrimients: (zincat, bicromatat).